Ayrıntıyı bilmek ve incelemek ...
Image is not available
Mimik Yaşlanma ve Yüz felci

Mimik hareketleri yüz için kronik bir travmadır. Klasik Botox başka birşey Mimik-Plasti başka birşeydir...

Image is not available
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Erişkin ve çocuk kulak burun boğaz hastalıkları - yüz felci ve baş boyun tümörlerin erken tanı ve tedavisi...

Image is not available
Burun ve Yüz Estetiği

"Burun estetiği ve sağlığı tahmin edildiği gibi basit bir işlem değildir. Kompleks burun fizyolojisi restore edilmelidir...

Burun estetiği tek tip ameliyat değildir !

Burun cilt kalınlığı, kemik kıkırdak oranı, cilt altı dokusu, septum deviasyonu, sinüzit ... gibi birçok değişkenden etkilenir. Klişe bir teknik bilmek yetmez, birçok teknik yanında geçmiş tecrübeler ve bunları kullanabilecek huzurlu ameliyathane olmazsa olmazdır.

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Yüz yaşlanmasında
korunma ve tedavi
Yüz yeniden şekillendirme
amaçlı mimikplasti nedir?
Gülen yüz uygulaması, gummy
smile (dişeti sırıtması), derin
tebessüm çizgi tedavisi ve dudak
estetiği ana başlıklarına ayrılır.
Yüz asimetrisi çaresiz değildir. Küçük
uygulamalar büyük kazançlar
sağlayabilir.
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Mimikplasti Global Yüz Uygulaması
Image is not available

Yüz kasları ihanet edip kalıcı hasar bırakmadan ve gülmeyi unutmadan Botox-Dolgu mimikplasti koruması

Yüz kasları ihanet edip kalıcı hasar bırakmadan ve gülmeyi unutmadan Botox-Dolgu mimikplasti koruması

Yüz kasları ihanet edip kalıcı hasar bırakmadan ve gülmeyi unutmadan Botox-Dolgu mimikplasti koruması

Yüz felci, asimetrik
yüz ve sinkinezi
Kulak-yüz-burun ve boğaz alanında, odaklanılan hastalıklar ve esetik konularında
ileri düzey cerrahi ve non-cerrahi tedavi seçenekleri...
erişkin ve çocuk kbb-bbc
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
YÜZ DOLGU VE BOTOX
Image not available
Yüz felci ve asimetrisi !

Yüz mimik kasları koordine şekilde çalışarak simetrik ve kişiye özel ifadeli bir yüz yaratırlar. Kulak kemiğini terkeden sinirin ana gövdesi ilk önce beşe sonra dallara ayrılarak kaslara ulaşır. Geliştirdiğimiz klinik yöntemlerle bilimsel ve kas bazında ayrıntıya yönelik tedavi yapabilmekteyiz.

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Yüz ifadesi

İnsanlar küçüklükten itibaren hayatı algılayış biçimlerine göre yüz ifadesi geliştirirler. Toplumun çoğunluğu ciddi, gülmeyen, düşünceli aksi bir ifade benimser. Yaşla ifade oturdukça neşeli olsalar bile maske gibi sert, donuk veya üzgün görünüm taşımaya mecbur kalırlar. Pasif duruş ifadesinde mimik-plasti katkısı önemlidir.

İnsanlar küçüklükten itibaren hayatı algılayış biçimlerine göre yüz ifadesi geliştirirler. Toplumun çoğunluğu ciddi, gülmeyen, düşünceli aksi bir ifade benimser. Yaşla ifade oturdukça neşeli olsalar bile maske gibi sert, donuk veya üzgün görünüm taşımaya mecbur kalırlar. Pasif duruş ifadesinde mimik-plasti katkısı önemlidir.

İnsanlar küçüklükten itibaren hayatı algılayış biçimlerine göre yüz ifadesi geliştirirler. Toplumun çoğunluğu ciddi, gülmeyen, düşünceli aksi bir ifade benimser. Yaşla ifade oturdukça neşeli olsalar bile maske gibi sert, donuk veya üzgün görünüm taşımaya mecbur kalırlar. Pasif duruş ifadesinde mimik-plasti katkısı önemlidir.

- GÜLEN YÜZ UYGULAMASI
- GUMMY SMILE (DİŞETİ SIRITMASI)
- DERİN TEBESSÜM ÇİZGİ TEDAVİSİ
- DUDAK ESTETİĞİ
MİMİKPLASTİ TİPLERİ
Image is not available
Image is not available
Yüz ifadesi
MASKE YÜZÜN TIBBİ GEREKÇESİ

Yüz, mimik hereketlerine ek olarak sfinkter (sıkma) ve dilator (gevşetme) görevi yapan kas sistemi ile donatılmıştır. Bu kaslardan bir bölümü agonist
yani hareket yönüne, bir bölümü antagonist
yani hareket yönünün tersine güç uygular. İki
güç arasındaki denge kişide karakteristik mimik
ve ona bağlı cilt çizgisi oluşumunun temelidir. Çizgi
dizilimi oluştukça tipinize göre maske oturmaya başlar

Yüz, mimik hereketlerine ek olarak sfinkter (sıkma) ve dilator (gevşetme) görevi yapan kas sistemi ile donatılmıştır. Bu kaslardan bir bölümü agonist
yani hareket yönüne, bir bölümü antagonist
yani hareket yönünün tersine güç uygular. İki
güç arasındaki denge kişide karakteristik mimik
ve ona bağlı cilt çizgisi oluşumunun temelidir. Çizgi
dizilimi oluştukça tipinize göre maske oturmaya başlar

Yüz, mimik hereketlerine ek olarak sfinkter (sıkma) ve dilator (gevşetme) görevi yapan kas sistemi ile donatılmıştır. Bu kaslardan bir bölümü agonist
yani hareket yönüne, bir bölümü antagonist
yani hareket yönünün tersine güç uygular. İki
güç arasındaki denge kişide karakteristik mimik
ve ona bağlı cilt çizgisi oluşumunun temelidir. Çizgi
dizilimi oluştukça tipinize göre maske oturmaya başlar

Image is not available
Yüz ifadesi
Image is not available

Amaç gülme için kullanılan kaslarla, gülmeyi zorlaştıran kaslar arasındaki dengeyi ayarlamaktır. Dinlenme süresinde bile ciddi yüz ifadesi zamanla agonist kaslarda güç azalması, üst dudağın kalınlaşması, pelte gibi ayrıntısız hareket etmesi sonucunu yaratır.
Gergin ve endişeli yüz için de aynı prensip ile mutluluk veren sonuçlar mümkündür. Burada anahtar nokta yüz kaslarının tek tek görevleriyle beraber çok iyi bilinmesidir. Gelişigüzel botox uygulaması fayda etmediği gibi yanlış kasa uygulama aksine kırışıklık artışı veya fonksiyon kaybı yaratabilir.

Amaç gülme için kullanılan kaslarla, gülmeyi zorlaştıran kaslar arasındaki dengeyi ayarlamaktır. Dinlenme süresinde bile ciddi yüz ifadesi zamanla agonist kaslarda güç azalması, üst dudağın kalınlaşması, pelte gibi ayrıntısız hareket etmesi sonucunu yaratır.
Gergin ve endişeli yüz için de aynı prensip ile mutluluk veren sonuçlar mümkündür. Burada anahtar nokta yüz kaslarının tek tek görevleriyle beraber çok iyi bilinmesidir. Gelişigüzel botox uygulaması fayda etmediği gibi yanlış kasa uygulama aksine kırışıklık artışı veya fonksiyon kaybı yaratabilir.

Amaç gülme için kullanılan kaslarla, gülmeyi zorlaştıran kaslar arasındaki dengeyi ayarlamaktır. Dinlenme süresinde bile ciddi yüz ifadesi zamanla agonist kaslarda güç azalması, üst dudağın kalınlaşması, pelte gibi ayrıntısız hareket etmesi sonucunu yaratır.
Gergin ve endişeli yüz için de aynı prensip ile mutluluk veren sonuçlar mümkündür. Burada anahtar nokta yüz kaslarının tek tek görevleriyle beraber çok iyi bilinmesidir. Gelişigüzel botox uygulaması fayda etmediği gibi yanlış kasa uygulama aksine kırışıklık artışı veya fonksiyon kaybı yaratabilir.

GÜLEN YÜZ MİMİKPLASTİSİ
Image is not available
Yüz ifadesi

Gummy smile yani dişeti sırıtması, gülerken üst dişetinin görünmesidir. Bu görünüm bazı insanlarda güzellik için handikap yaratabilir.

Tedavisi "Levator labi superioris" kasının etkinliğini azaltarak yapılır. Başlangıçta 3-4 aylık tekrarlar gereksede, zamanla kalıcı sonuçlar oluşabilmektedir.

Gummy smile yani dişeti sırıtması, gülerken üst dişetinin görünmesidir. Bu görünüm bazı insanlarda güzellik için handikap yaratabilir.

Tedavisi "Levator labi superioris" kasının etkinliğini azaltarak yapılır. Başlangıçta 3-4 aylık tekrarlar gereksede, zamanla kalıcı sonuçlar oluşabilmektedir.

Gummy smile yani dişeti sırıtması, gülerken üst dişetinin görünmesidir. Bu görünüm bazı insanlarda güzellik için handikap yaratabilir.

Tedavisi "Levator labi superioris" kasının etkinliğini azaltarak yapılır. Başlangıçta 3-4 aylık tekrarlar gereksede, zamanla kalıcı sonuçlar oluşabilmektedir.

GUMMY SMILE MİMİKPLASTİSİ
Image is not available
Image is not available
Yüz ifadesi

Tebessüm çizigilerinin derinleşmesinde iki önemli faktör rol oynar. Birincisi yerçekimi ile yüzün aşağı kayması, ikincisi dudak sfinkterini gererek mimik oluşumuna katkıda bulunan kaslar.

Dolayısıyla tedavi iki yönlü düşünülerek planlanmalıdır. Sarkan kısım dolgu ile asılırken, aşırı güç uygulayan kaslar zayıflatılarak daha iyi sonuçlar almak mümkündür.
Tecrübeler tebessüm çizgileri üzerine yapılan dolgunun faydadan çok zararı olacağını göstermiştir. Dolgu orta yüze yapılırsa çekerek fayda sağlar. Alt yüz dolguları çoğunlukla ifade kaybı ve volüm nedeniyle sarkmada artışa neden olacaktır.

Tebessüm çizigilerinin derinleşmesinde iki önemli faktör rol oynar. Birincisi yerçekimi ile yüzün aşağı kayması, ikincisi dudak sfinkterini gererek mimik oluşumuna katkıda bulunan kaslar.

Dolayısıyla tedavi iki yönlü düşünülerek planlanmalıdır. Sarkan kısım dolgu ile asılırken, aşırı güç uygulayan kaslar zayıflatılarak daha iyi sonuçlar almak mümkündür.
Tecrübeler tebessüm çizgileri üzerine yapılan dolgunun faydadan çok zararı olacağını göstermiştir. Dolgu orta yüze yapılırsa çekerek fayda sağlar. Alt yüz dolguları çoğunlukla ifade kaybı ve volüm nedeniyle sarkmada artışa neden olacaktır.

Tebessüm çizigilerinin derinleşmesinde iki önemli faktör rol oynar. Birincisi yerçekimi ile yüzün aşağı kayması, ikincisi dudak sfinkterini gererek mimik oluşumuna katkıda bulunan kaslar.

Dolayısıyla tedavi iki yönlü düşünülerek planlanmalıdır. Sarkan kısım dolgu ile asılırken, aşırı güç uygulayan kaslar zayıflatılarak daha iyi sonuçlar almak mümkündür.
Tecrübeler tebessüm çizgileri üzerine yapılan dolgunun faydadan çok zararı olacağını göstermiştir. Dolgu orta yüze yapılırsa çekerek fayda sağlar. Alt yüz dolguları çoğunlukla ifade kaybı ve volüm nedeniyle sarkmada artışa neden olacaktır.

DERİN TEBESSÜM ÇİZGİSİ MİMİKPLASTİSİ
Image is not available
Image is not available
Yüz ifadesi

Dudak sfinkter kas ve ona yapışan mimik kaslarıyla çevrilidir. Kırmızı bölgedeki hacmi kadar dudak için kas çekim noktaları ve altındaki çene ve diş yapısı da önem taşır.
Dolgun dudak doğru şekil almamışsa tek başına tatmin etmez. Dolguya ek olarak ilk etapta kenarları yukarı bakan, gerginliğe bağlı anormal çizgiler içermeyen yapıya ulaşmak önemlidir. Bu amaçla kliniğimizde diş ve ortodonti ile komple yaklaşımla düzeltme tercih ediyoruz.

Dudak sfinkter kas ve ona yapışan mimik kaslarıyla çevrilidir. Kırmızı bölgedeki hacmi kadar dudak için kas çekim noktaları ve altındaki çene ve diş yapısı da önem taşır.
Dolgun dudak doğru şekil almamışsa tek başına tatmin etmez. Dolguya ek olarak ilk etapta kenarları yukarı bakan, gerginliğe bağlı anormal çizgiler içermeyen yapıya ulaşmak önemlidir. Bu amaçla kliniğimizde diş ve ortodonti ile komple yaklaşımla düzeltme tercih ediyoruz.

Dudak sfinkter kas ve ona yapışan mimik kaslarıyla çevrilidir. Kırmızı bölgedeki hacmi kadar dudak için kas çekim noktaları ve altındaki çene ve diş yapısı da önem taşır.
Dolgun dudak doğru şekil almamışsa tek başına tatmin etmez. Dolguya ek olarak ilk etapta kenarları yukarı bakan, gerginliğe bağlı anormal çizgiler içermeyen yapıya ulaşmak önemlidir. Bu amaçla kliniğimizde diş ve ortodonti ile komple yaklaşımla düzeltme tercih ediyoruz.

DUDAK MİMİKPLASTİSİ
Image is not available

Mimikplasti terimi Dr. Selçuk Güney tarafından türetilmiş özgün bir kelimedir. Bunu bulan Dr. Selçuk Güney ismi atfedilmeden kullanılması fikir koruma kanununa göre hukuki sorumluluk
doğurabilir.

Mimikplasti terimi Dr. Selçuk Güney tarafından türetilmiş özgün bir kelimedir. Bunu bulan Dr. Selçuk Güney ismi atfedilmeden kullanılması fikir koruma kanununa göre hukuki sorumluluk
doğurabilir.

Mimikplasti terimi Dr. Selçuk Güney tarafından türetilmiş özgün bir kelimedir. Bunu bulan Dr. Selçuk Güney ismi atfedilmeden kullanılması fikir koruma kanununa göre hukuki sorumluluk
doğurabilir.

BİLGİLENDİRME
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Yüz Felci, asimetrisi ve Sinkinezi

Yüz kasları ihanet edip kalıcı hasar bırakmadan, gülmeyi unutmadan Botox-Dolgu

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Yüz Felci
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Yüz hareketlerini oluşturan kaslar kulak kemiğinden yüze yayılan sinirle kontrol edilirler. Yüz felci yüz kaslarının ve sinir işleyişinin EMG testi ile haritalanması, tedavi şemasının şekillendirilmesi açısından çok önemlidir. Gelişigüzel tedaviler sonuç vermeyeceği gibi geç kalınan durumlarda hasar kalıcı hale gelebilir.

Burun estetiğinde başarı !

Kriterler nettir. Ancak herşey mükemmelken doku özelliklerine bağlı riskler unutulmamalıdır. Biz hasta seçerken çok çok az olsa da, yaşanabilecek olumsuzlukları toparlama evresini düşünerek bilinç düzeyi yüksek kesimi tercih ediyoruz.

Burun estetiği paraşütle atlamaya benzer !

Olur da ilk seferde açılmazsa canınız yanar. Bu evrensel bir kuraldır ve istisnasız dünyanın her yerinde aynıdır.

Yüz felcine bağlı sinkinezi nedir?
"Sinkinezi yüz kaslarındaki anormal elektrik deşarjlarıyla oluşan bir hastalıktır. Sebep çoğunlukla yüz sinirinin hasarı sonrası oluşan yanlış rejenerasyondur. Bu konuda Vital Fulya bünyesindeki ofis ortamında bilimsel takip, hasta bilgilendirme ve tedavisi ile yoğun bir çalışma yürütmekteyiz"
Dr. Selçuk Güney
İGÜ Dr. Öğretim Üyesi
Full screenExit full screen
Slider

TEMEL SERVİSLER

BÜYÜK PENCEREDEN AMACIM

YAZAN: Y. DOÇ. DR. SELÇUK GÜNEY


Hatırladığım ilk günden beri düşünmeyi, boş zaman geçirmemek için yoruldukça farklı konuları düşünerek dinlenmeyi amaçladım. Bunu çocuklarıma ve ders verdiğim öğrencilerime benimsetmek için maksimum çabayı harcadım. Düşünce biçimim hep rasyonel ve akılcı olsun diye gayret gösterdim. Türkiye'nin innovasyondan uzak kötü eğitim sistemiyle harcanan insanlarına üzülüyorum. Tıpta da amacım ülke bazında dünyanın gerisinde çalışan zihniyetlerle uğraşmak oldu. Ekiplerin daha verimli olduğunu bildiğim halde, ekip oluşturmayı daha organize soyguna çeviren zihniyet yüzünden hep geçici ekipler kurdum. Çalışma biçimimde obsesif olduğum söylenir ama ben memnunum çünkü başarı ayrıntıyı yakalamaktan geçer.

HAKKIMIZDA

Sağlık hata kabul etmeyen önemli bir hizmet alanıdır. Burada doktor başrol oyuncusu gibi görünse de aslında işler çoğunlukla öyle yürümez. İş yaparken yardımcı olacak personel ve ortam seçimi de önemlidir. Bu amaçla en sağlıklı düzenin oluşması için oldukça özenli bir çalışma yaptığımı düşünüyorum. Hastalarımı sağlık hizmeti vermek için özel olarak dizayn edilmiş Vital Fulya Plaza'da görüyorum. Burada endovizyon yöntemiyle full muayene imkanı, fleksible nasofaringoskop gibi son teknolojik muayene yöntemlerini kullanıyorum. Özellikle rinoplasti ve yüz işlemleri için hastalarımla online görüntü paylaşarak onların görüşlerini de anında algılama olanağım da mevcut. İşitme kaybı olan hastalara Amplivox 270 odyo cihazıyla bizzat kendim işitme ölçümü ve basınç ölçümü yapabiliyorum. Bu bana hazır yapılıp gelen odiyolojik tetkikten farklı olarak insana bağlı hata şüphelerini minimize etme imkanı veriyor. DAHA FAZLA AYRINTI

HASTANE ORTAKLARIM

Sponsorluğunu yaptığımız bazı markalar
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider
Bu Sayfayı Tek Tuşla Paylaşabilirsiniz