Yüz yaşlanması sebeplerinden en önemlisi sabit mimik çizgilenmesi ve doku sarkmasıdır. Daha sonra gözenek açılması, dokunun sıvı tutma özelliğini kaybetmesi, yağ dokusunun yer değiştirmesi ve yaşlılık pigmentlerinin birikimi sorun yaratır. Sarkma nedenlerinin başında destek görevi gören hyaluronik asit kaybı gelmektedir. Volüm, destek kaybı, tekrarlayan mimik kas çekimi ve yerçekimine yenilme sonucu tüm yüzde değişiklikler meydana gelir. Dolgu-botox doğru kullanılarak tek başına veya kombine bir şekilde bu konuda çok etkili sonuçlar alınabilir. Bu amaç doğrultusunda klinik bünyesinde MİMİKPLASTİ (Dr. Selcuk Guney) adı altında koruyucu bir teknik geliştirdik ve hastalarda çok olumlu sonuçları takip etmekteyiz.

Kafatası kemiği üzerine tutunan maske şeklindeki yüz yapılarında çökmeler ve belirli bölgelerde toplanmalar ortaya çıkar. Örneğin göz altı çöker, altında kalan asıcı ligament oblik bir şişkinlik halinde belirginleşir. Buna "sosis" benzetmesi yapabiliriz. Sosisin hemen altında kalan gülümseme çizgileri bu nedenle derinleşir. Gölge-parlaklık-gölge görünümü yüze yaşlı bir ifade verir.

İfade değişmesi ve yüz çizgilenmesinin diğer bir sebebi de yüzde bulunan mimik kaslarının devamlı aynı hareketleri yapmak için uyguladığı basit kuvvetin zamanla yüz için travmaya dönüşmesidir. Yüz kasları normalde zayıf traksiyon uygulayan narin kaslardır. Doğal duruşta karakteristik bir ifade oluşturmak için yüzde fasial sinirle kontrol edilen kaslar birbirine karşıt kuvvet uygulayarak dengede dururlar. Yani bir kısım kas bir mimik hareketinde agonist (aynı yönde) hareket ederken, onun karşıtı kaslar antagonist(tersine) germe uygularlar. Yaşlanma denilen süreç hayatın belirli dönemlerinden itibaren hep aynı agonist-antagonist traksiyon hareketinin tekrarlanmasıyla cilde yansıyan deformitelerdir.

Yüze dokunuş için en çok tercih edilen Dolgu-Botox uygulamalarıdır. Dolgu hyaluronik asit, PRP ve bazı hyaluronik asit tiplerinin karışımı ile hazırlanan kombinasyonlar ile yapılır. Analiz kusursuz olmalıdır. PRP yoluyla elde edilen uyaranlar, doğal kaynaklı ticari bir takım solüsyonlar doku elastisetisini artırmada, cilt altı fibroblast aktivitede artış ve kollojen sentezini uyarmaları nedeniyle faydalıdır. Bu nedenle doğru seçilmiş hastada doğru yere yapılan enjeksiyonlar fark yaratır. Bunun yanında dudak kontür ve hacim kazandırılması ve diğer prosedürlerle tüm yüzde 5-9 yaş arası gençleşme sağlanması mümkün olabilmektedir.

Yüz yaşlanması veya genç olmasına rağmen hatalı bölgelerin olması iyi analiz edildiğinde ve doğru ugulamalar seçildiğinde çok iyi sonuçlar elde edilmektedir. Ana prensip sarkan fasia desteğinin geri konulması, aşırı çalışarak yüze üzgün, çizgili yaşlı görünüm veren kasların gücünün azaltılması, gülmeyen dudakların düzeltilmesi, bunlara bağlı gelişmiş marionet ve tebessüm çizgilerinin giderilip cilde gerekiyorsa mezoterapi ürünleriyle destek olmaktır.

Bu amaçla periost üzerinde hacim oluşturacak dolgular, Yağ dokusu kaybı olan yere destek olacak dolgular, hacim ve su tutma özelliğini kaybetmiş bölgelere uygun dolgular ve son olarak cilt altında kollajen sentezini artıracak yüzeyel dolgular kullanılmalı ve ürünler doğru seçilmelidir. Botox kullanarak yıllardır aynı ruh halini yansıtan mimik yapı değiştirilmeli, daha gülen yüz ve çizgisiz cilt elde edilmelidir.

Atasözü ''Neşeli ol ki genç kalasın''

 

Benzer konu:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Yüz ifadesi

İnsanlar küçüklükten itibaren hayatı algılayış biçimlerine göre yüz ifadesi geliştirirler. Toplumun çoğunluğu ciddi, gülmeyen, düşünceli aksi bir ifade benimser. Yaşla ifade oturdukça neşeli olsalar bile maske gibi sert, donuk veya üzgün görünüm taşımaya mecbur kalırlar. Pasif duruş ifadesinde mimik-plasti katkısı önemlidir.

İnsanlar küçüklükten itibaren hayatı algılayış biçimlerine göre yüz ifadesi geliştirirler. Toplumun çoğunluğu ciddi, gülmeyen, düşünceli aksi bir ifade benimser. Yaşla ifade oturdukça neşeli olsalar bile maske gibi sert, donuk veya üzgün görünüm taşımaya mecbur kalırlar. Pasif duruş ifadesinde mimik-plasti katkısı önemlidir.

İnsanlar küçüklükten itibaren hayatı algılayış biçimlerine göre yüz ifadesi geliştirirler. Toplumun çoğunluğu ciddi, gülmeyen, düşünceli aksi bir ifade benimser. Yaşla ifade oturdukça neşeli olsalar bile maske gibi sert, donuk veya üzgün görünüm taşımaya mecbur kalırlar. Pasif duruş ifadesinde mimik-plasti katkısı önemlidir.

- GÜLEN YÜZ UYGULAMASI
- GUMMY SMILE (DİŞETİ SIRITMASI)
- DERİN TEBESSÜM ÇİZGİ TEDAVİSİ
- DUDAK ESTETİĞİ
MİMİKPLASTİ TİPLERİ
Image is not available
Image is not available
Yüz ifadesi
MASKE YÜZÜN TIBBİ GEREKÇESİ

Yüz, mimik hereketlerine ek olarak sfinkter (sıkma) ve dilator (gevşetme) görevi yapan kas sistemi ile donatılmıştır. Bu kaslardan bir bölümü agonist
yani hareket yönüne, bir bölümü antagonist
yani hareket yönünün tersine güç uygular. İki
güç arasındaki denge kişide karakteristik mimik
ve ona bağlı cilt çizgisi oluşumunun temelidir. Çizgi
dizilimi oluştukça tipinize göre maske oturmaya başlar

Yüz, mimik hereketlerine ek olarak sfinkter (sıkma) ve dilator (gevşetme) görevi yapan kas sistemi ile donatılmıştır. Bu kaslardan bir bölümü agonist
yani hareket yönüne, bir bölümü antagonist
yani hareket yönünün tersine güç uygular. İki
güç arasındaki denge kişide karakteristik mimik
ve ona bağlı cilt çizgisi oluşumunun temelidir. Çizgi
dizilimi oluştukça tipinize göre maske oturmaya başlar

Yüz, mimik hereketlerine ek olarak sfinkter (sıkma) ve dilator (gevşetme) görevi yapan kas sistemi ile donatılmıştır. Bu kaslardan bir bölümü agonist
yani hareket yönüne, bir bölümü antagonist
yani hareket yönünün tersine güç uygular. İki
güç arasındaki denge kişide karakteristik mimik
ve ona bağlı cilt çizgisi oluşumunun temelidir. Çizgi
dizilimi oluştukça tipinize göre maske oturmaya başlar

Image is not available
Yüz ifadesi
Image is not available

Amaç gülme için kullanılan kaslarla, gülmeyi zorlaştıran kaslar arasındaki dengeyi ayarlamaktır. Dinlenme süresinde bile ciddi yüz ifadesi zamanla agonist kaslarda güç azalması, üst dudağın kalınlaşması, pelte gibi ayrıntısız hareket etmesi sonucunu yaratır.
Gergin ve endişeli yüz için de aynı prensip ile mutluluk veren sonuçlar mümkündür. Burada anahtar nokta yüz kaslarının tek tek görevleriyle beraber çok iyi bilinmesidir. Gelişigüzel botox uygulaması fayda etmediği gibi yanlış kasa uygulama aksine kırışıklık artışı veya fonksiyon kaybı yaratabilir.

Amaç gülme için kullanılan kaslarla, gülmeyi zorlaştıran kaslar arasındaki dengeyi ayarlamaktır. Dinlenme süresinde bile ciddi yüz ifadesi zamanla agonist kaslarda güç azalması, üst dudağın kalınlaşması, pelte gibi ayrıntısız hareket etmesi sonucunu yaratır.
Gergin ve endişeli yüz için de aynı prensip ile mutluluk veren sonuçlar mümkündür. Burada anahtar nokta yüz kaslarının tek tek görevleriyle beraber çok iyi bilinmesidir. Gelişigüzel botox uygulaması fayda etmediği gibi yanlış kasa uygulama aksine kırışıklık artışı veya fonksiyon kaybı yaratabilir.

Amaç gülme için kullanılan kaslarla, gülmeyi zorlaştıran kaslar arasındaki dengeyi ayarlamaktır. Dinlenme süresinde bile ciddi yüz ifadesi zamanla agonist kaslarda güç azalması, üst dudağın kalınlaşması, pelte gibi ayrıntısız hareket etmesi sonucunu yaratır.
Gergin ve endişeli yüz için de aynı prensip ile mutluluk veren sonuçlar mümkündür. Burada anahtar nokta yüz kaslarının tek tek görevleriyle beraber çok iyi bilinmesidir. Gelişigüzel botox uygulaması fayda etmediği gibi yanlış kasa uygulama aksine kırışıklık artışı veya fonksiyon kaybı yaratabilir.

GÜLEN YÜZ MİMİKPLASTİSİ
Image is not available
Yüz ifadesi

Gummy smile yani dişeti sırıtması, gülerken üst dişetinin görünmesidir. Bu görünüm bazı insanlarda güzellik için handikap yaratabilir.

Tedavisi "Levator labi superioris" kasının etkinliğini azaltarak yapılır. Başlangıçta 3-4 aylık tekrarlar gereksede, zamanla kalıcı sonuçlar oluşabilmektedir.

Gummy smile yani dişeti sırıtması, gülerken üst dişetinin görünmesidir. Bu görünüm bazı insanlarda güzellik için handikap yaratabilir.

Tedavisi "Levator labi superioris" kasının etkinliğini azaltarak yapılır. Başlangıçta 3-4 aylık tekrarlar gereksede, zamanla kalıcı sonuçlar oluşabilmektedir.

Gummy smile yani dişeti sırıtması, gülerken üst dişetinin görünmesidir. Bu görünüm bazı insanlarda güzellik için handikap yaratabilir.

Tedavisi "Levator labi superioris" kasının etkinliğini azaltarak yapılır. Başlangıçta 3-4 aylık tekrarlar gereksede, zamanla kalıcı sonuçlar oluşabilmektedir.

GUMMY SMILE MİMİKPLASTİSİ
Image is not available
Image is not available
Yüz ifadesi

Tebessüm çizigilerinin derinleşmesinde iki önemli faktör rol oynar. Birincisi yerçekimi ile yüzün aşağı kayması, ikincisi dudak sfinkterini gererek mimik oluşumuna katkıda bulunan kaslar.

Dolayısıyla tedavi iki yönlü düşünülerek planlanmalıdır. Sarkan kısım dolgu ile asılırken, aşırı güç uygulayan kaslar zayıflatılarak daha iyi sonuçlar almak mümkündür.
Tecrübeler tebessüm çizgileri üzerine yapılan dolgunun faydadan çok zararı olacağını göstermiştir. Dolgu orta yüze yapılırsa çekerek fayda sağlar. Alt yüz dolguları çoğunlukla ifade kaybı ve volüm nedeniyle sarkmada artışa neden olacaktır.

Tebessüm çizigilerinin derinleşmesinde iki önemli faktör rol oynar. Birincisi yerçekimi ile yüzün aşağı kayması, ikincisi dudak sfinkterini gererek mimik oluşumuna katkıda bulunan kaslar.

Dolayısıyla tedavi iki yönlü düşünülerek planlanmalıdır. Sarkan kısım dolgu ile asılırken, aşırı güç uygulayan kaslar zayıflatılarak daha iyi sonuçlar almak mümkündür.
Tecrübeler tebessüm çizgileri üzerine yapılan dolgunun faydadan çok zararı olacağını göstermiştir. Dolgu orta yüze yapılırsa çekerek fayda sağlar. Alt yüz dolguları çoğunlukla ifade kaybı ve volüm nedeniyle sarkmada artışa neden olacaktır.

Tebessüm çizigilerinin derinleşmesinde iki önemli faktör rol oynar. Birincisi yerçekimi ile yüzün aşağı kayması, ikincisi dudak sfinkterini gererek mimik oluşumuna katkıda bulunan kaslar.

Dolayısıyla tedavi iki yönlü düşünülerek planlanmalıdır. Sarkan kısım dolgu ile asılırken, aşırı güç uygulayan kaslar zayıflatılarak daha iyi sonuçlar almak mümkündür.
Tecrübeler tebessüm çizgileri üzerine yapılan dolgunun faydadan çok zararı olacağını göstermiştir. Dolgu orta yüze yapılırsa çekerek fayda sağlar. Alt yüz dolguları çoğunlukla ifade kaybı ve volüm nedeniyle sarkmada artışa neden olacaktır.

DERİN TEBESSÜM ÇİZGİSİ MİMİKPLASTİSİ
Image is not available
Image is not available
Yüz ifadesi

Dudak sfinkter kas ve ona yapışan mimik kaslarıyla çevrilidir. Kırmızı bölgedeki hacmi kadar dudak için kas çekim noktaları ve altındaki çene ve diş yapısı da önem taşır.
Dolgun dudak doğru şekil almamışsa tek başına tatmin etmez. Dolguya ek olarak ilk etapta kenarları yukarı bakan, gerginliğe bağlı anormal çizgiler içermeyen yapıya ulaşmak önemlidir. Bu amaçla kliniğimizde diş ve ortodonti ile komple yaklaşımla düzeltme tercih ediyoruz.

Dudak sfinkter kas ve ona yapışan mimik kaslarıyla çevrilidir. Kırmızı bölgedeki hacmi kadar dudak için kas çekim noktaları ve altındaki çene ve diş yapısı da önem taşır.
Dolgun dudak doğru şekil almamışsa tek başına tatmin etmez. Dolguya ek olarak ilk etapta kenarları yukarı bakan, gerginliğe bağlı anormal çizgiler içermeyen yapıya ulaşmak önemlidir. Bu amaçla kliniğimizde diş ve ortodonti ile komple yaklaşımla düzeltme tercih ediyoruz.

Dudak sfinkter kas ve ona yapışan mimik kaslarıyla çevrilidir. Kırmızı bölgedeki hacmi kadar dudak için kas çekim noktaları ve altındaki çene ve diş yapısı da önem taşır.
Dolgun dudak doğru şekil almamışsa tek başına tatmin etmez. Dolguya ek olarak ilk etapta kenarları yukarı bakan, gerginliğe bağlı anormal çizgiler içermeyen yapıya ulaşmak önemlidir. Bu amaçla kliniğimizde diş ve ortodonti ile komple yaklaşımla düzeltme tercih ediyoruz.

DUDAK MİMİKPLASTİSİ
Image is not available

Mimikplasti terimi Dr. Selçuk Güney tarafından türetilmiş özgün bir kelimedir. Bunu bulan Dr. Selçuk Güney ismi atfedilmeden kullanılması fikir koruma kanununa göre hukuki sorumluluk
doğurabilir.

Mimikplasti terimi Dr. Selçuk Güney tarafından türetilmiş özgün bir kelimedir. Bunu bulan Dr. Selçuk Güney ismi atfedilmeden kullanılması fikir koruma kanununa göre hukuki sorumluluk
doğurabilir.

Mimikplasti terimi Dr. Selçuk Güney tarafından türetilmiş özgün bir kelimedir. Bunu bulan Dr. Selçuk Güney ismi atfedilmeden kullanılması fikir koruma kanununa göre hukuki sorumluluk
doğurabilir.

BİLGİLENDİRME
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Yüz Felci, asimetrisi ve Sinkinezi

Yüz kasları ihanet edip kalıcı hasar bırakmadan, gülmeyi unutmadan Botox-Dolgu

Image is not available
Full screenExit full screen
Slider
Bu Sayfayı Tek Tuşla Paylaşabilirsiniz