Görüntü Kayıtlarınızın İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Dr. Selçuk Güney tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemlerini, kimlere aktarılabileceğini ve KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

  • Fotoğraf ve video görüntüleriniz, internet sitemizde ve sunucuları yurt dışında olan sosyal medya hesaplarında kullanılması amacıyla Dr. Selçuk Güney tarafından işlenecektir. Ayrıca sosyal medyaya, web sitesine ve yetkili kamu kurum kuruluşlara aktarılabilecektir.

Görüntü Kayıtlarınızın İşlenmesine Yönelik Açık Rıza Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanmış olan hasta aydınlatma metninin tamamını okudum, anladım ve iş bu açık rıza formu ile KVKK ve ilgili sair mevzuatlar kapsamında yukarıda belirtilen kişisel verilerimin Dr. Selçuk Güney tarafından işlenmesi, korunması ve sunucuları yurtdışında bulunan  sosyal medya hesaplarına, web sitesine ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlara aktarılmasına özgür iradem ile açıkça rıza göstermekteyim.

İşbu aydınlatma metnini okudum anladım.                                            

Ad-Soyad:

Tarih/Saat:                                                                                                      

İmza:

 

Veri Sorumlusu: Dr. Selçuk Güney

Adres: Meşrutiyet Mah. Rumeli Caddesi, No:22/2 Kat 1, Nişantaşı - Şişli İstanbul

Mail: sguney.md@gmail.com

Bu Sayfayı Tek Tuşla Paylaşabilirsiniz