Migren Botoxu ve Baş Dönmesi

Baş dönmesi ve beraberinde oluşan migren tipi baş ağrıları çok uzun yıllardan beri çeşitli hekimler tarafından tarif edilmiş iki bulgudur. Ancak 1990 ların sonuna kadar Vestibüler migren başlı başına bir hastalık olarak değerlendirilmemiştir. 2004 yılında konuyla ilgili tanı kriterleri ortaya çıkmıştır. Aslında Vestibüler Migren baş dönmesi olan hastalarda kristal oynaması (BPPV) hastalığını takiben en sık görülen sebeplerden birisi olarak akla gelmelidir.

Klinik deneyimler, migrenle giden baş dönmesi hastalarda migren kontrol altına alındıktan sonra daha az vertigo atağı geçirdiğini göstermektedir. Bu nedenle gerilim baş ağrısı ve migren ataklarında etkili olduğu kanıtlanmış Botoxla migren tedavisi protokolü uygulamak bazen çözüme yardımcı olmaktadır. Sonuçlar her iki bulguda da çok olumlu azalmalar göstermektedir.

Migren ve gerilim baş ağrısı botox uygulaması kozmetik botoxdan farklıdır. Kullanılan materyalin yoğunluğu, miktarı ve tekrarlama sıklıkları daha farklıdır. Baş dönmesi ve baş ağrısı nöbetleri geçiren kişiler bu uygulamadan fayda görme şansı olan hastalardır. Uygulamanın belirgin bir yan etkisi tarif edilmemiştir. Komplikasyon riskleri toksin uygulamalarıyla aynı düzeylerdedir. Oldukça güvenilir bir tedavi şekli olarak uygulamaya girmiştir.

Some of the vestibular migraine patients consist of individuals with a meticulous, normative and depressive character structure. In our clinical examination, muscle hypertonicity (tension) and related findings are frequently observed. Complaints such as flattening of the cervical vertebrae, wear on the tooth surfaces due to squeezing, pain reflected in the ear, and pain in the head and behind the eyes are among the common complaints. When facial expressions are examined with an expert eye, lines between the eyebrows, deepening smile lines, marionette lines and downward-turning mouth corners can be noticed.

Such patient groups are also intelligent, highly aware individuals who can think about their problems and solutions. For this reason, they are patients who are easier to adapt to the issue and have a higher chance of recovery with treatment supported by migraine botox. Psychological professional support treatments are also recommended for those who can.

Since muscle groups with strong contraction properties are targeted in migraine Botox treatment, the dose and frequency of treatment should be planned individually. The first 2-3 sessions are planned for patient response and loading dose, and then the interval is determined for the maintenance dose. The aim should be to achieve optimum tone using minimum chemicals.

Bu Sayfayı Tek Tuşla Paylaşabilirsiniz
Bu gönderinin yorumları kapatılmış.