Dr. Selçuk Güney muayenehanesi olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle Sağlık Kurumu olarak siz değerli hastalarımız başta olmak üzere, Kurum ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri
  almaktayız. Sağlık Kurumu olarak taşıdığımız sorumluluğun bilinci ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.
  Paylaşmış olduğunuz Kişisel Veriler (Resim, kişisel bilgiler vb.), Kurumumuz tarafından verilen hizmete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofislerimiz, temsilciliklerimiz, çağrı merkezi, internet sitesi, internet sitesi çerezleri, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanacak ve uygun mecralarda gerek duyulması halinde paylaşılabilecektir.

  VERİ İŞLEME ONAYI
  İşbu Formu onaylayarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına haiz Kurumumuz Dr. SelçukGüney muayenehane’sine iletmiş olduğunuz ve Kanun’un 5/2 maddesine göre başvurunuz kapsamında incelenmesi zorunluluk teşkil etmeyecek kişisel verilerinizin de, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve diğer mevzuatlarından kaynaklı olarak sizlere daha nitelikli ve çeşitli sağlık ve estetik hizmetlerinin sunulması, sunduğumuz hizmetlerimiz ve sağlık-estetik hizmetlerine bağlı Başka kişilere yol gösterme, tıbbi konularda aydınlatma ve bilgilendirme maksatlarıyla Dr. Selçuk Güney tarafından işlenmesine ve paylaşılmasına açıkça onay vermektesiniz.

  Bu formun benim tarafımdan elektronik ortamda doldurulup, kendi mail adresime ve Dr. Selcuk Guney'in mail adresine aynı anda tarafımdan gönderildiğini biliyor, kabul ediyor ve onaylıyorum.

  Bu Sayfayı Tek Tuşla Paylaşabilirsiniz